wetboek inkomstenbelastingen 1992   rechtspraak

Art. 61

Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings≠ of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan.

Onder aanschaffings≠ of beleggingswaarde wordt verstaan, volgens het geval, de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs, de inbrengwaarde of, met betrekking tot een recht van gebruik van materiŽle vaste activa waarover de onderneming bij leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of van opstal beschikt of met betrekking tot een gelijkaardig onroerend recht, het deel van de contractueel bepaalde termijnen dat overeenstemt met het weer samen te stellen kapitaal ter waarde van het goed waarop het contract of de overeenkomst betrekking heeft, met dien verstande dat deze begrippen de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend door de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

  Antwerpen, 24 juni 1997

De fiscus was van mening dat de afschrijving van goodwill van een advocatenkantoor (dossiers, knowhow, naambekendheid, enz...) over tien jaar moest gebeuren.  Advocaten leveren echter meestal eenmalige prestaties en advocaten hebben aldus geen hechte band met hun cliŽnteel.  Een cliŽnt is vrij om tijdens en na een rechtsgeding een andere raadsman aan te spreken.  Aldus ondergaat het ingebrachte cliŽnteel een snellere waardevermindering.
Een termijn van vijf jaar voor afschrijving was dan ook redelijk.
zie ook: afschrijvingstermijn van cliŽnteel: geen vaste regel (uit 'IDAC-Info', nr. 18/1997)

Antwerpen, 7 maart 2000

Ter gelegenheid van de inbreng van de praktijk van 2 geneesheren (specialisten) in een vennootschap, willen deze het ingebrachte cliŽnteel afschrijven over 5 jaar.  De fiscus echter pretendeerde 10 jaar.  De rechter concludeerde anders.  Immers is er slechts kortstondig en eenmalig contact met de patiŽnten.  Het cliŽnteel ondergaat aldus een snelle waardevermindering

Luik 4 november 1998

Een juwelier moest echter akkoord gaan met een afschrijving op 10 jaar.  Het Hof oordeelde dat omzet en winstmarge gedurende verscheidene jaren constant gebleven waren ondanks de komst van een concurrerende zaak

| start | | rechtspraak |

 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014