wetboek inkomstenbelastingen 1992   rechtspraak

Art. 49

Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.

  OVERDREVEN HUUR

Volgens een huurovereenkomst betaalt een dokter 50.000 BEF huur waarvan 40.000 BEF beroepsmatig.  De Administratie aanvaardt deze verhouding niet en stelt dat het beroepsmatig gebruik van het gebouw slechts 22% bedraagt.  Voor het Hof van Beroep stelt de belastingplichtige dat de Administratie de gevolgen van de huurovereenkomst moet respecteren tenzij ze kan aantonen dat deze gesimuleerd is.  Het Hof oordeelt dat de geldigheid van de overeenkomst niet belet dat de Administratie de contractuele opsplitsing van de huurwaarde van gebouwen kan betwisten.  De berekening die de Administratie gebruikt is gebaseerd op objectieve elementen.
Hof van beroep Antwerpen 6 juni 2000
    Een boekhouder X verhuurt zijn eigen woning/kantoor aan zijn broer Y die het op zijn beurt doorverhuurt aan de vennootschap van X (boekhoudkantoor), deze betaalt hiervoor 30.000 BEF huur per maand aan Y.  De Administratie meent dat dit simulatie inhoudt en verwerpt 70% van de betaalde huur door de vennootschap. Het gehuurde pand zou de beroepsbehoeften overtreffen en de huurprijs zou overschat zijn.  Het Hof meent dat de Administratie zich niet kan uitspreken over de opportuniteit van de beroepskosten.  Een deel van de huurprijs dekt immers de huurprijs van de beroepslokalen en een ander deelt dekt de bezoldigingen in natura van de zaakvoerder.  Een theoretische berekening van de huurwaarde op basis van het kadastraal inkomen is geen bewijs van een overdreven huurprijs.
Hof van beroep Brussel 29 juni 2000
| start | | rechtspraak |
 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
2004-2014