informatie- en portaalsite voor ondernemers en kmo - mesotten.be
overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en b.t.w.
"verduidelijking" door de administratie: klik hier
autokosten - personenwagens
kostensoort inkomstenbelastingen btw
algemene regel  1) personenbelasting: 75% van de beroepsmatige uitgaven
2) woon-werkverkeer: beperkt tot 0,15 €/km
3) vennootschapsbelasting: in functie van CO2-uitstoot voor tabel klik hier
maximaal 50% aftrekbaar (1)
niet-aftrekbare btw algemene regel nvt
belasting op de inverkeerstelling (biv) algemene regel nvt
onderhoud en herstelling algemene regel maximaal 50% aftrekbaar
herstellingskosten na ongeval algemene regel.  Het heeft geen belang of het ongeval al dan niet gebeurde tijdens een beroepsmatige verplaatsing maximaal 50% aftrekbaar
benzine, diesel, lpg (verbruik) 100% aftrekbaar voor beroepsgedeelte tot 31/12/2009
75% aftrekbaar vanaf 01/01/2010
maximaal 50% aftrekbaar
tanken met bancontact of tankkaart  100% aftrekbaar voor beroepsgedeelte tot 31/12/2009
75% aftrekbaar vanaf 01/01/2010
maximaal 50% aftrekbaar indien een verzamelfactuur kan voorgelegd worden, tickets daarentegen geven geen recht op aftrek
additieven van brandstof als anti-stollingmiddelen ... 100% aftrekbaar tot 31/12/2009
75% aftrekbaar vanaf 01/01/2010
maximaal 50% aftrekbaar
kosten voor het opslaan van brandstof (voorraadtanks, pompen,enz... 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar
autoveiligheid, schouwingskosten algemene regel maximaal 50% aftrekbaar
radiotaks algemene regel nvt
pechverhelping (touring wegenhulp) algemene regel maximaal 50% aftrekbaar
carwash  algemene regel maximaal 50% aftrekbaar (factuur)
tolgelden (bv liefkenshoektunnel), overzet en autowegentaksen algemene regel maximaal 50% aftrekbaar (factuur)
verkeersboeten zie boeten nvt
toebehoren zoals airco, alarm en
lpg-installaties en gps (global positioning system) 
algemene regel maximaal 50% aftrekbaar
gsm draagbare mobilofoon
handsfree kit en eventuele installatiekosten
gesprekken en abonnement
legale radarverkenners (coyote)
100% aftrekbaar
algemene regel
100% aftrekbaar
100% aftrekbaar
100% aftrekbaar
50% aftrekbaar
100% aftrekbaar
100% aftrekbaar
parkingkosten voor klanten en leveranciers, personeel 100% aftrekbaar 100%  aftrekbaar
aanleg parking (eigen auto) 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (va, kamer 2004-2005, nr. 51-53, p. 8164)
parking, betaaltickets voor klanten en personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (zijn geen onthaalkosten)
publiciteit, reclameteksten algemene regel maximaal 50% aftrekbaar
financieringkosten 100% aftrekbaar nvt
leasingkosten of huur of renting algemene regel
De financieel lasten zijn enkel dan 100% aftrekbaar met een min. contracttermijn van 24 maanden en afzonderlijke vermelding op de factuur
maximaal 50% aftrekbaar
als doorberekende kosten door de uitreiker van de faktuur algemene regel
100% aftrekbaar in hoofde van de ontvanger van de factuur ook indien de autokosten afzonderlijk vermeld worden
  • maximaal 50% aftrekbaar als dusdanige kost
  • indien bijzaak aan de hoofdhandeling 100% aftrekbaar
  • de aankoop van personenwagens bij verhuur tussen verbonden ondernemingen is 100% aftrekbaar in hoofde van de verhuurder
winst op de verkoop  beperkt belastbaar % = totaal van voor de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen/totaal geboekte afschrijvingen
(de gespreide taxatie is mogelijk > 5 jaar in gebruik en herbeleggingvoorwaarde)
nvt
verlies op de verkoop beperkt aftrekbaar % = totaal van voor de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen/totaal geboekte afschrijvingen nvt
terugbetaling van autokosten aan werknemers, bestuurders of zaakvoerders 30% wordt verondersteld brandstof te vertegenwoordigen: 100% aftrekbaar voor beroepsgedeelte tot 31/12/2009, 75% aftrekbaar vanaf 01/01/2010;
de overige 70%: algemene regel
;
indien de terugbetaalde kosten als voordeel van alle aard worden aangemerkt voor de genieter: 100% aftrekbaar;
indien terugbetaalde kosten als voordeel van alle aard worden aangemerkt of de terugbetaling woonwerk op de loonfiche staan zijn deze 100% aftrekbaar
nvt
gewone parkingkosten (dagtarief en betaaltickets) algemene regel 50% indien factuur (niet op bonnen)
terugbetaling van kosten aan werknemers en zaakvoerders en bestuurders 30% aan te nemen als verbruik, de overige 70% is voor 75% aftrekbaar
Echter indien de terugbetaling als voordeel van alle aard of als kosten woonwerk verkeer op de loonfiches vermeld wordt: 100% aftrekbaar
nvt
taxidiensten (beroepsmatige verplaatsingen) 75% aftrekbaar 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 13.098, 8 november 1972, B.T.W.-Revue, nr. 10, 71, 352)
gewone autohuur en vervangwagen 75% aftrekbaar maximaal 50% aftrekbaar
huur garage algemene regel nvt
buitenlandse autokosten algemene regel eventueel te recupereren in het buitenland
(1) de aftrekbeperking geldt niet op vrachtwagens, bestelauto's, autocars, heftrucks, werfvoertuigen en motorfietsen  (besliss. E.T. 12.758, 13/11/1972, BTW-revue, nr.11, 208, 368), voor lichte vrachtwagens met dubbele kabine zie antwoord parlementaire vraag 02/1162.

 

onthaal- en receptiekosten - representatie
kostensoort inkomstenbelastingen btw
algemene regel 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) btw niet aftrekbaar
onthaal- en receptiekosten 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)  btw niet aftrekbaar
receptie voor het personeel ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Sint-Elooi of patroonsfeest, pensionering, enz... 100% aftrekbaar indien slechts éénmaal per jaar georganiseerd behoudens voor pensionering btw 100% aftrekbaar: indien geheel verzorgd (bereiding en opdiening van spijzen en dranken) door eigen personeel.
Indien opdienen door een restauranthouder of traiteur van spijzen en dranken van het personeel of met behulp van goederen gekocht door de onderneming: aftrek van spijzen en dranken maar geen recht op aftrek van de btw van de traiteur/restauranthouder.
Indien de traiteur of restauranthouder opdient met eigen spijzen en dranken (totaal-service) is de BTW volledig niet aftrekbaar.
promotie-evenementen, productlanceringen, opendeurdagen en demonstraties (publicitair karakter) 50% aftrekbaar
100% aftrekbaar voor de kosten m.b.t. de lokalen, afschrijvingen, personeel, meubilair enz
100% aftrek voor de kosten van goederen en promotieartikelen
btw niet aftrekbaar voor de kosten die een algemeen gunstige sfeer ten overstaan van de onderneming creëren
btw 100% aftrekbaar op de kosten i.v.m. de directe verkoop en publiciteit voor welbepaalde kosten en diensten
demonstratiekosten met eventuele bedeling van handelsstalen en/of degustatiekosten voor eigen producten en verkochte goederen 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar
huwelijksfeesten 69% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) voor de restaurantkosten 
100% aftrekbaar voor de  overige kosten
nota: ten belope van beroepsgedeelte te bewijzen met bv. genodigdenlijst
btw niet aftrekbaar
bloemen en versiering van de bedrijfslokalen (incl. burelen, wachtzalen en ontvangstruimten) 100% aftrekbaar
50% aftrekbaar voor de bloemen in openbare ontvangstruimten
btw 100% aftrekbaar
parking voor klanten en leveranciers 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 13.732, 10 januari 1973, B.T.W.-Revue, nr. 11, 208, 369)
hostess op een handelsbeurs 100% aftrekbaar (publicitair karakter) 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 23.318, 14 januari 1977, B.T.W.-Revue, nr. 37, 905, 676)
inrichten van een modeshow
kosten gebouw, huur, reklamekosten, enz...
kosten van onthaal zoals eten, drank, versnaperingen, champagne, enz
 
100% aftrekbaar

69%
aftrekbaar 

btw 100% aftrekbaar

algemene regel
kosten van serviceclubs als Lions, Rotary, enz.. niet aftrekbaar doch bijdragen of lidgelden van beroepsorganisaties zijn wel volledig aftrekbaar nvt
autocarreizen en bijhorende attracties (uitgez. met personeel, zie relatiegeschenken) 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)  btw niet aftrekbaar (algemene regel)
autocarreizen teneinde mogelijke klanten op te halen en te verplaatsen rechtstreeks naar de verkoopinrichting van het bedrijf en terug 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 20.646, 20  mei 1975, B.T.W.-Revue, nr. 22, 324, 546)
pleziervaartuigen of boten in principe 50% aftrekbaar  btw niet aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 19.216, 27 februari 1976, B.T.W.-Revue, nr. 25, 151, 569)
waakhonden voor en in de onderneming 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar (zie B.T.W.-Revue, nr. 102, 191, 2)

 

restaurantkosten

algemene regel

vanaf inkomstenjaar 2004: 62,5% aftrekbaar
vanaf inkomstenjaar 2006: 69,0% aftrekbaar (1)
(ook op de niet-aftrekbare btw)
binnenland: btw niet aftrekbaar
buitenland: afhankelijk van de regels aldaar
restaurantkosten in het weekend en op feestdagen 69% aftrekbaar indien het beroepskarakter bewezen is  btw niet aftrekbaar
restaurantkosten buitenland (even over de grens te gaan eten is hierbij niet de bedoeling) 69% aftrekbaar
(vóór inkomstenjaar 2004: 100% aftrekbaar)
afhankelijk buitenland
restaurantkosten van het personeel n.a.v. opdrachten buiten de onderneming 100% aftrekbaar indien de prestatie van het personeel meer dan 5 uur per dag bedraagt 100% aftrekbaar indien factuur, btw-bon met leeuwezegel is onvoldoende
vertegenwoordigers in de voedingssector in een leverancier-klant relatie t.g.v. een diner met een mogelijke klant alsook demonstratiekosten en degustatiekosten 100% aftrekbaar btw niet aftrekbaar
gratis bedeling van koffie, thee, soep, water, fruitsappen, bier enz.. gratis en collectief aan personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 20494, 25 september 1975, B.T.W.-Revue, nr. 22, 324, 548)
doorberekende kosten  100% aftrekbaar voor de uitreiker mits afzonderlijke vermelding op de factuur en 69% niet aftrekbaar bij de uiteindelijke bestemmeling btw 100% aftrekbaar indien bijzaak bij de hoofdhandeling voor de ontvanger van de factuur, niet aftrekbaar voor de uitreiker van de factuur.
Indien doorgerekende kost als dusdanig: niet aftrekbaar voor de ontvanger, 100% aftrekbaar voor de uitreiker
verstrekken van sociale maaltijden aan het personeel in bedrijfsrestaurants 100% aftrekbaar indien de tussenkomst van het personeelslid minstens € 1,09 bedraagt.
Indien de tussenkomst minder bedraagt dan is het verworpen gedeelte gelijk aan € 1,09 min de werknemersbijdrage x aantal maaltijden niet aftrekbaar als sociaal voordeel
In dit geval vervult de onderneming de activiteit als restaurant en is zij btw verschuldigd op het verstrekken van maaltijden. De btw op de uitgaven in verband daarmee is 100% aftrekbaar
verstrekken van maaltijden aan kaderleden en/of zakenrelaties 69% aftrekbaar
tenzij de kostprijs volledig doorgerekend wordt, 100% aftrekbaar
btw niet aftrekbaar indien geen vergoeding wordt gevraagd.
Indien een vergoeding wordt gevraagd dan is hierop btw verschuldigd en is is de btw op de uitgaven aftrekbaar
restaurantkosten voor het geheel personeel in een hotel (buiten het eigen bedrijf) ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, patroonsfeesten, pensionering, huldiging, enz... 69% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) voor de restaurantkosten 
100% aftrekbaar voor de  overige kosten
nota: alle kosten zijn echter 100% aftrekbaar indien voor alle personeelsleden georganiseerd en van geringe waarde voor het personeel met een sociaal karakter en geen exclusief karakter
btw niet aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 14.661,  28 mei 1973, B.T.W.-Revue, nr. 15, 205,  455)
restaurantkosten t.g.v. seminarie, studiedag, colloquium, enz... 69% aftrekbaar indien de restaurantkosten afzonderlijke gefactureerd zijn. Overige kosten zijn 100% aftrekbaar. Indien een globale factuur uitgereikt is, loopt de onderneming het risico dat de volledige kosten niet aftrekbaar zijn btw niet aftrekbaar op de lunchkosten.
De btw op de overige kosten is aftrekbaar
Restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen 69% aftrekbaar indien de restaurantkosten afzonderlijke gefactureerd zijn. Overige kosten zijn 100% aftrekbaar. Indien een globale factuur uitgereikt is, loopt de onderneming het risico dat de volledige kosten niet aftrekbaar zijn BTW niet aftrekbaar behoudens maaltijdkosten door personeel buiten de onderneming belast met levering of dienstprestatie of doorgerekende maaltijdkosten. Voor de aftrek dient de onderneming te beschikken over een correcte factuur
gratis dranken ter gelegenheid van de opening van een café of restaurant 69% aftrekbaar  btw niet aftrekbaar
gratis drankje in een restaurant bij een maaltijd
(gevraagde prijs inbegrepen het drankje)
100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 96.920, 31 augustus 2000, B.T.W.-Revue, nr. 145, blz. 152, nr. 1081)
kosten voor business-seats en loges (voetbal)
culturele en sportmanifestaties (aan zakenrelaties)
100% aftrekbaar (worden beschouwd als publiciteitskosten, com. ib nr. 53/160) 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 63, 540, 7 en 10 juli 1989, B.T.W.-Revue, nr. 88, 433, 915)
spijzen en dranken bij business-seats en loges 69% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)  btw niet aftrekbaar
(1) de grens van 75% is tot nader te bepalen datum uitgesteld

 

relatiegeschenken
kostensoort inkomstenbelastingen btw
algemene regel 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) kostprijs < 50 euro btw 100% aftrekbaar (1)
kostprijs > 50 euro btw niet aftrekbaar (1)
per geschenk in zijn geheel (2) (3)
kleine publicitaire geschenken van postorderbedrijven
 
100% aftrekbaar indien de naam en andere reclameteksten opvallend en blijvend op het artikel zijn aangebracht.
of
50% aftrekbaar indien geen naam of reclametekst is aangebracht (algemene regel)
btw 100% aftrekbaar
wijnen en aperitieven 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) algemene regel
vanaf 01/01/2002: zie voetnota (2)
sterke drank (+22°) en tabak 50% aftrekbaar nooit aftrekbaar
echter wel aftrekbaar op geestrijke dranken indien aangekocht bestemd voor de wederverkoop, verwerking in spijzen en dranken voor de verkoop of om ter plaatse verbruikt te worden of verwerkt in spijzen en dranken om ter plaatse verbruikt te worden
geschenken aan personeel (individueel personeelslid) werkgever 50% aftrekbaar
werknemer (zie rechtspraak)
btw niet aftrekbaar
geschenken aan personeel (sociaal en collectief) ter gelegenheid van Sinterklaas, kerstmis, nieuwjaar, patroonsfeesten (vb Sint-Elooi, Sint-Barbara), verjaardagen, enz..   in natura, in contanten, kadobon (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, sportcheques, cultuurcheques, aankoopbonnen, enz.), enz... is aftrekbaar :
35 euro per jaar en per werknemer, met dien verstande dat ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, een aanvullend bedrag van maximaal 35 euro per jaar mag worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer
btw aftrekbaar indien:
  • voldaan is aan de algemene regel (< 50 euro);
  • van collectieve aard zijn (aan alle personeelsleden die ervoor in aanmerking komen);
  • aangemerkt worden als sociaal voordeel voor de inkomstenbelastingen;
  • niet aftrekbaar indien in natura

btw-com. 45/217

geschenken (sociaal en collectief) ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding en pensionering aan een werknemer in natura, in contanten, kadobon (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, sportcheques, cultuurcheques, aankoopbonnen, enz.), enz... is aftrekbaar: maximaal 105 euro per jaar en per werknemer
daguitstappen (reizen autocar) met personeel 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar
daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel niet aftrekbaar (privatief karakter) btw niet aftrekbaar
tombolageschenken en  toegelaten loterij 100% aftrekbaar (com. ib nr. 53/158) btw niet aftrekbaar
sponsering met publiciteit 100% aftrekbaar algemene regel
buitenlandse zakenreis en geschenken 100% aftrekbaar zijn de geschenken tijdens buitenlandse reizen.  Het heeft geen belang of de geschenken in België of in het buitenland aangekocht zijn. algemene regel
(1) Tot 31/12/2001: € 12,50 (exclusief BTW)
(2) vb. drie flessen wijn in al dan niet geschenkverpakking dient u als één geheel te beschouwen.  Zijn de drie flessen samen duurder dan 50 euro, dan is de btw niet aftrekbaar
(3) heeft u in de loop van het jaar 2002 geschenken gekocht en recht op bijkomende aftrek dan mag u de btw hierover corrigeren in uw volgende btw-aangifte

 

sociale voordelen

kostensoort inkomstenbelastingen btw
algemene regel niet aftrekbaar niet aftrekbaar indien de uitgaven een privatief karakter hebben echter aftrekbaar ingeval van collectieve aard
maaltijdcheques tussenkomst van de werkgever is aftrekbaar ten belope van € 1,00 voor zover de maximale werkgeverskost niet meer bedraagt dan € 5,91 vanaf 01/02/2009 nvt
gratis bedeling van koffie, thee, soep, water, fruitsappen, bier enz.. gratis en collectief aan personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 20494, 25 september 1975, B.T.W.-Revue, nr. 22, 324, 548)
gratis woon-werkverkeer per autocar voor personeelsleden 120% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar

 

boeten
kostensoort inkomstenbelastingen btw
Algemene regel niet aftrekbaar nvt
proportionele boeten btw
niet-proportionele boeten btw
100 % aftrekbaar
niet aftrekbaar
nvt
nvt
parkeerboeten niet aftrekbaar nvt
parkeren met dagtarief dit zijn autokosten nvt
verkeersboeten en minnelijke schikkingen niet aftrekbaar nvt
verkeersboeten van personeel niet aftrekbaar
nota: de boete is echter wel 100% aftrekbaar indien deze opgenomen wordt als een voordeel van alle aard op de fiche van de werknemer. (parl. vr. nr. 483, 28/02/2000, de Clippele)
nvt
schadevergoeding ingevolge dronkenschap niet aftrekbaar nvt

 

overige
kostensoort inkomstenbelastingen btw
aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattingskosten, enz...) onmiddellijk en 100% in aanmerking te nemen als beroepskosten  (zie T & A Belastingen, 4de jrg., nr. 2, p. 6) btw op eventuele kosten is 100% aftrekbaar
belastingen
onroerende voorheffing
 
bedrijfsmatig gedeelte 100% aftrekbaar
 
nvt
bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties 100% aftrekbaar, kosten van serviceclubs als lions en rotary zijn niet aftrekbaar meestal niet van toepassing
fitness (kosten voor fitness en fitness-ruimte) zie parlementaire vraag   
handelshuur, overname of verwerving van het recht een handelspand te mogen gebruiken of drempelvergoeding niet aftrekbaar als beroepskosten maar wel afschrijfbaar nvt
hospitalisatieverzekering niet aftrekbaar nvt
kunstwerken (schilderijen, beeldhouwerken, enz...) zie com. i.b. 61/233 niet aftrekbaar indien de aankoop geen aanleiding geeft tot belastbare handelingen of als belegging met als gevolg dat de latere verkoop zonder BTW mogelijk is
maaltijdcheques zijn nog aftrekbaar in de mate dat deze als sociale voordelen vermeld zijn op de individuele fiches en samenvattende opgave van de werknemers nvt
opleidingskosten 100% afrekbaar indien er een duidelijke band is met het uitgeoefende beroep.  Kosten gemaakt voor het aanleren van een toekomstig nieuw beroep zijn niet aftrekbaar nvt
telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers 100% aftrekbaar indien opgave als kosten eigen aan de werkgever, fiche 281 niet aftrekbaar indien de faktuur door belgacom, enz... opgemaakt is ten name van de werknemer (besliss. T.3484, 11/05/1971, b.t.w. Rev., nr. 4, 486, 177)
vakliteratuur 100% aftrekbaar indien er de uitgaven nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep.  De uitgaven die niets te maken hebben met het uitgeoefende beroep zijn niet aftrekbaar zelfde redenering als de inkomstenbelastingen
verzekering tegen inkomensverlies 100% aftrekbaar nvt 
werkkledij 100% aftrekbaar zijn de kosten voor aankoop, was; onderhoud, herstelling en droogkuis van alle beroepskledij die ofwel ingevolge verplichte bescherming (helm, handschoenen, veiligheidsschoenen, enz...)  dienen gedragen te worden ofwel verplicht zijn te dragen ingevolge toepassing van een cao zoals uniformen.  Evenwel is ook specifieke kledij aftrekbaar zoals de toga van de advokaat, pakken van geneesheren, werkkledij van bakkers en slagers, glitterpakken van entertainers of sportuitrusting van de beroepssporter of turnleraar, overalls van garagisten en personeel, stofjassen 100% aftrekbaar
gratis autocarvervoer voor personeelsleden in het kader van woonwerk-verkeer 100% aftrekbaar en vanaf aanslagjaar 2003 120% aftrekbaar 100% aftrekbaar
ziekenkas - bovenwettelijke premies niet aftrekbaar nvt
gewestelijke belastingen, heffingen en retributies alsmede de daaraan verbonden verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten (uitgezonderd bepaalde inzake financiering van gewesten) niet meer aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2004 voor vennootschappen  nvt
giften aan verenigingen van politieke partijen zijn niet aftrekbaar nvt
gsm abonnement aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik
reproductie niet toegelaten
| start |    | inkomstenbelastingen |    | B.T.W. |
 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014